[ Ngày tạo: 04/06/2013 ]

Tổng Công ty KHATOCO thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư 04 silo 2.000 m3/cái cho Nhà máy thức ăn chăn nuôi Khánh Hòa, như sau:

TT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (Tr.đồng)
có thuế VAT

Nguồn
vốn

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Phương thức 
đấu thầu

Thời gian
 lựa chọn 
nhà thầu

Hình thức
hợp đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

I

Dịch vụ tư vấn

879

 

 

 

 

 

 

1

Chi phí khảo sát địa chất

100

Vốn doanh 
nghiệp của Tổng Công ty Khánh Việt

Chỉ định
 thầu

 

Tháng 
5/2013

Theo đơn giá

15 ngày

2

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục xây dựng

203

Chỉ định
 thầu

 

Tháng 
5/2013

Theo tỷ 
lệ %

30 ngày

3

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - thẩm tra
 dự toán

34

Chỉ định
 thầu

 

Tháng 
6/2013

Theo tỷ 
lệ %

20 ngày

4

Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

100

Tự thực
 hiện

 

Tháng 
5/2013

Theo tỷ 
lệ %

60 ngày

5

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

345

Chỉ định
 thầu

 

Tháng 
6/2013

Theo tỷ 
lệ %

120 ngày

6

Tư vấn kiểm toán

97

Chỉ định
 thầu

 

Tháng 
6/2013

Theo tỷ 
lệ %

60 ngày

II

Mua sắm hàng hóa

16.153

 

 

 

 

 

 

7

Chi phí bảo hiểm công trình

54

Vốn doanh 
nghiệp của Tổng Công ty Khánh Việt

Chỉ định
 thầu

 

Tháng 
5/2013

Theo tỷ
lệ %

Theo thời
 gian quy
định của
bảo hiểm

8

Hệ thống 04 Silo đáy phẳng dung tích 2.000 m3/cái, sức chứa 1.500 tấn/cái

16.099

Đấu thầu rộng rãi, quốc tế, không sơ tuyển

 

Tháng 
5/2013

Trọn gói

90 ngày

III

Xây lắp

7.348

 

 

 

 

 

 

9

Hệ thống móng Silo và Nhà đổ xá (bao gồm Hố nạp liệu), gồm 02 hạng mục:

6.498

Vốn doanh 
nghiệp của Tổng Công ty Khánh Việt

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển

 

Tháng 
 7/2013

Trọn gói

90 ngày

9.1

Hệ thống móng Silo

5.522

9.2

Nhà đổ xá (bao gồm hố nạp liệu)

976

10

Đường nội bộ khu vực Silo

850

Chỉ định
 thầu

 

Tháng 
 8/2013

Theo đơn 
giá

45 ngày

 

Tổng cộng

24.380

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa