Số người truy cập: 649003
Đang online: 76
[ Ngày tạo: 15/06/2016 ]

1. Thông tin bên mời thầu: 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

  Địa chỉ: 04 Đường Phan Chu Trinh - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 058.3560758         Fax: 058.3829234

2. Tên gói thầu: Thiết bị phòng bộ môn Vật lý cho trường chuyên.

-    Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
-       Giá gói thầu: 790.500.000 đ (Bảy trăm chín mươi triệu năm trăm nghìn đồng)

-       Nội dung chính của gói thầu: Thiết bị dạy và học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh trang bị cho trường chuyên cấp THPT

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

3. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm thường xuyên.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2016.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 20 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

-       Địa chỉ: 04 Đường Phan Chu Trinh - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

-       Điện thoại/fax/email: 058.3560758         Fax: 058.3829234

9. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đ (Hai triệu đồng)

10. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đ (Bảy mươi triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc bằng tiền mặt.

11. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 20 tháng 6 năm 2016

12. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 45, ngày 20 tháng 6 năm 2016

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa