[ Ngày tạo: 02/04/2016 ]

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đăng kết quả lựa chọn nhà thầu, như sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Giá trúng thầu (triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Tư vấn lập quy hoạch

Số 227 ngày 27/11/2015

Đấu thầu rộng rãi trong nước

877,000

876,000

Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng Miền Trung

Trọn gói

180 ngày

Quyết định số 780/QĐ-SNN ngày 30/12/2015 Giám đốc  Lê Tấn Bản

 

CÁC TIN KHÁC

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa