Số người truy cập: 585272
Đang online: 28
[ Ngày tạo: 08/02/2017 ]

Số liệu tháng 1 năm 2017

STT Chi tiết lĩnh vực Cấp mới Tăng vốn Góp vốn, mua cổ phần Tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và Vốn góp (triệu USD)
Số dự án cấp mới Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD) Số lượt dự án tăng vốn Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD) Số lượt góp vốn, mua cổ phần Vốn góp (triệu USD)
1 Công nghiệp chế biến, chế tạo 68 834,921 48 178,456 22 26,824 1040,201
2 Hoạt động kinh doanh bất động sản 5 297,356 0 0 6 17,535 314,89
3 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 45 38,673 8 0,492 100 49,589 88,754
4 Thông tin và truyền thông 8 45,537 3 0,985 12 3,343 49,865
5 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 3 13,565 0 0 14 33,63 47,194
6 Xây dựng 9 2,243 3 6,9 6 10,992 20,135
7 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 3 0,118 1 19,868 0 0 19,986
8 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 17 5,508 6 0,933 12 11,666 18,107
9 Vận tải kho bãi 8 3,045 1 0,107 12 6,373 9,525
10 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 0 0 2 1,027 2 1,621 2,648
11 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 5 1,177 1 0,2 1 0,825 2,202
12 Khai khoáng 1 1,245 0 0 0 0 1,245
13 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 0 0 1 0,5 0 0 0,5
14 Nông nghiêp, lâm nghiệp và thủy sản 0 0 0 0 1 0,296 0,296
15 Hoạt động dịch vụ khác 0 0 0 0 1 0,044 0,044
16 Giáo dục và đào tạo 3 0,414 2 -30,306 5 2,585 -27,307
CÁC TIN KHÁC


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 058.3822906 - Fax: 058.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa