Số người truy cập: 648977
Đang online: 50
[ Ngày tạo: 04/04/2016 ]

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đăng thông báo mời thầu, như sau:

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-KKT ngày 04/02/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong tổ chức đấu thầu cho gói thầu số 02 như sau:

1. Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Hệ thống đường giao thông. 

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 7.285.284.000  VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng hạng mục Hệ thống đường giao thông thuộc dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

3. Tên dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2016 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2016 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quy hoạch Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: số 04-06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0583)560496 – Fax: (0583)560494.

9. Giá bán 01 bộ HSMT là: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng Việt Nam).

10. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quy hoạch – Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

11. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2016.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2016 (giờ Việt Nam), tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Hội trường tầng 4).

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa