[ Ngày tạo: 09/04/2016 ]

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo kết quả đấu thầu như sau:


TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 phường Vĩnh Thọ

Gói thầu B1: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật N53, X15

Số 21 - ngày 01/02/2016

Đấu thầu rộng rãi

7.988.174.610 đồng

6.092.539.000 đồng

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa

Trọn gói

150 ngày

Quyết định số 335/QĐ-TTQĐ ngày 01/4/2016 do Giám đốc Đỗ Bạch Hà ký

CÁC TIN KHÁC

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa