Số người truy cập: 649005
Đang online: 78
[ Ngày tạo: 08/03/2017 ]

Số liệu tháng 2 năm 2017

STT Chi tiết lĩnh vực Cấp mới Tăng vốn Góp vốn, mua cổ phần Tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và Vốn góp (triệu USD)
Số dự án cấp mới Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD) Số lượt dự án tăng vốn Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD) Số lượt góp vốn, mua cổ phần Vốn góp (triệu USD)
1 Công nghiệp chế biến, chế tạo 120 1476,39 83 733,363 220 292,071 2501,823
2 Hoạt động kinh doanh bất động sản 11 308,953 2 -22,349 14 58,944 345,548
3 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 75 89,112 15 9,179 197 124,347 222,638
4 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 11 15,386 2 3,356 32 43,688 62,43
5 Thông tin và truyền thông 17 53,322 6 2,13 40 4,073 59,525
6 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 27 9,74 11 1,732 56 45,092 56,565
7 Xây dựng 20 17,552 6 7,102 36 25,377 50,032
8 Cấp nước và xử lý chất thải 2 42,915 1 0,3 0 0 43,215
9 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 3 0,118 1 19,868 3 0,296 20,282
10 Vận tải kho bãi 12 5,965 2 0,166 22 11,872 18,004
11 Nông nghiêp, lâm nghiệp và thủy sản 1 4 2 2,23 5 1,488 7,718
12 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 8 1,624 1 0,2 14 3,869 5,694
13 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 1 2,031 2 1,027 4 1,74 4,798
14 Giáo dục và đào tạo 4 0,534 2 0,705 6 3,112 4,351
15 Khai khoáng 1 1,245 0 0 1 1,108 2,353
16 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 0 0 0 0 2 1,858 1,858
17 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 0 0 1 0,5 0 0 0,5
18 Hoạt động dịch vụ khác 0 0 0 0 2 0,066 0,066
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa