Số người truy cập: 648969
Đang online: 42
[ Ngày tạo: 27/02/2017 ]

Stt

Năm Kế hoạch

Kế hoạch đầu tư công

Kế hoạch đầu tư công chương trình xây dựng nông thôn mới

Nguồn vốn Đầu tư từ quỹ phát triển đất của Tỉnh

Kế hoạch đầu tư của nguồn vốn cấp Tỉnh quản lý hỗ trợ cho cấp huyện thực hiện chương trình phát triển nhân lực ( trừ đề án phổ cập GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi)

Kế hoạch đầu tư của nguồn vốn cấp Tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện đầu tư chương trình phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS

Kế hoạch đầu tư của nguồn vốn cấp Tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện đầu tư chương trình 135

Kế hoạch phát triển rừng

Kế hoạch vốn đầu tư sửa chữa giao thông (đường Tỉnh quản lý)

Kế hoạch vốn đầu tư sửa chữa Giáo dục

Kế hoạch vốn đầu tư sửa chữa Y tế

Kế hoạch vốn đầu tư đề án phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Kế hoạch vốn bảo trì công Sở

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2017

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa