Số người truy cập: 585350
Đang online: 99
[ Ngày tạo: 04/04/2016 ]

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đăng kế hoạch đấu thầu dự án : Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn, như sau:

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ QUỐC LỘ 1A ĐẾN ĐẦM MÔN

(Kèm theo Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày      /02/2016)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Hạng mục: Hệ thống đường giao thông

 

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 01: Tư vấn đấu thầu  thiết kế bản vẽ thi công Hệ thống đường giao thông 

23,501

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý
 I/ 2016

Trọn gói

02 tháng

2

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Hệ thống đường giao thông 

8.704,238

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I
năm  2016

Trọn gói

04 tháng

3

Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Hệ thống đường giao thông  Hệ thống đường giao thông 

468,549

Chỉ định thầu

 

Quý
III/2016

Trọn gói

01 tháng

4

Gói thầu số 04: Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng Hệ thống đường giao thông

205,600

Chỉ định thầu

 

Quý
III/2016

Trọn gói

03 tháng

5

Gói thầu số 05: Tư vấn đấu thầu giám sát thi công xây dựng Hệ thống đường giao thông

12,955

Chỉ định thầu

 

Quý
III/2016

Trọn gói

03 tháng

6

Gói thầu số 06: Tư vấn đấu thầu kiểm định, thí nghiệm đối chứng Hệ thống đường giao thông

10,000

Chỉ định thầu

 

Quý
III/2016

Trọn gói

03 tháng

7

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng Hệ thống đường giao thông

639.307,887

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý
III/2016

Theo đơn giá điều chỉnh

42 tháng

8

Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng Hệ thống đường giao thông

4.797,966

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý
III/2016

Trọn gói

42 tháng

9

Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình xây dựng Hệ thống đường giao thông

1.319,520

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý
III/2016

Trọn gói

42 tháng

10

Gói thầu số 10: Kiểm định, thí nghiệm đối chứng Hệ thống đường giao thông

1.679,288

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý
III/2016

Trọn gói

42 tháng

II

Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng

 

 

 

 

 

 

 

11

Gói thầu số 11: Tư vấn đấu thầu  thiết kế bản vẽ thi công Hệ thống điện chiếu sáng

10,000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý
I/2017

Trọn gói

02 tháng

12

Gói thầu số 12: Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Hệ thống điện chiếu sáng

641,363

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý
I/2017

Trọn gói

03 tháng

13

Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Hệ thống điện chiếu sáng

90,594

Chỉ định thầu

 

Quý
II/2017

Trọn gói

01 tháng

14

Gói thầu số 14: Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng

75,030

Chỉ định thầu

 

Quý
II/2017

Trọn gói

03 tháng

15

Gói thầu số 15: Tư vấn đấu thầu giám sát thi công xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng

10,000

Chỉ định thầu

 

Quý
II/2017

Trọn gói

1,0 tháng

16

Gói thầu số 16: Thi công xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng

40.326,000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý
II/2017

Theo đơn giá điều chỉnh

12 tháng

17

Gói thầu số 17: Giám sát thi công xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng

669,878

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý
II/2017

Trọn gói

12 tháng

18

Gói thầu số 18: Bảo hiểm công trình xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng

83,366

Chỉ định thầu

 

Quý
II/2017

Trọn gói

12 tháng

19

Gói thâu số 19: Tư vấn đấu thầu kiểm toán

10,000

Chỉ định thầu

 

Quý
I/2020

Trọn gói

02 tháng

20

Gói thâu số 20: Tư vấn kiểm toán

946,465

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý
I/2020

Trọn gói

04 tháng

 

 

CÁC TIN KHÁC


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 058.3822906 - Fax: 058.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa