Số người truy cập: 649020
Đang online: 92
[ Ngày tạo: 24/06/2016 ]

1. Ba tháng đầu năm 2016 (theo Báo cáo số 35/BC-TCTK ngày 25/3/2016 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP): GDP quý I/2016 ước tính tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của quý I các năm 2012 – 2014, nhưng có dấu hiệu chững lại so với mức tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản quý I/2016 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 178,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Nông nghiệp đạt 137 nghìn tỷ đồng, giảm 2,5%; Lâm nghiệp đạt 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3%; Thủy sản đạt 35,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3%.

- Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp của quý I/2016 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2015.

- Hoạt động của doanh nghiệp: Trong quý I/2016, cả nước có 23.767 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động là 9376 doanh nghiệp, tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng: Tính chung 3 tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 859,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 7,9% (thấp hơn mức tăng 9,2% của cùng kỳ năm 2015).

- Vận tải hành khách và hàng hóa: Vận tải hành khách 3 tháng đầu năm ước tính đạt 884,5 triệu lượt khách, tăng 8,1% và 42,2 tỷ lượt khách.km, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2015. Vận tải hàng hóa 3 tháng đầu năm ước tính đạt 303,5 triệu tấn, tăng 7% và 59,9 tỷ tấn.km, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Khách quốc tế đến Việt Nam: Tính chung 3 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 2.459,2 nghìn lượt người, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng quý I theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 164 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2015.

- Hoạt động đầu tư: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2016theo giá hiện hành ước tính đạt 273,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP. Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/3/2016 thu hút 473 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2.740,4 triệu USD, tăng 77,2% về số dự án và tăng 125,2% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý I/2016 ước tính đạt 3.5 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2015.

- Thu ngân sách Nhà nước: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2016 ước tính đạt 182,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán năm.

- Chi ngân sách Nhà nước: Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2015 ước tính đạt 227,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán năm.

- Xuất nhập khẩu: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 37,9 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý I ước tính đạt 37,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): CPI bình quân quý I/2016 tăng 1,25% so với bình quân cùng kỳ năm 2015, tuy cao hơn so với mức tăng 0,74% của cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI trong quý I của một số năm gần đây.

- Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính đến thời điểm 01/4/2016 là 54,4 triệu người (tăng 761,8 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2015), bao gồm lao động nam 28,2 triệu người, chiếm 51,8%; Lao động nữ 26,2 triệu người, chiếm 48,2%.

                                                                         Nguồn từ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3812943 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa