Số người truy cập: 1363378
Đang online: 33
[Đăng ngày 24/06/2019]
Báo cáo kết quả rà soát lại việc chấm điểm cải cách hành chính năm 2018 của Thanh tra tỉnh - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/11/2018]
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 19/10/2018]
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐCP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết  thủ tục hành chính - Xem tại đây
[Đăng ngày 01/11/2017]

Báo cáo số 2350/BC-SNV ngày 23/10/2017 của Sở Nội vụ về tổng hợp tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III năm 2017 - Xem tại đây

12


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa