Số người truy cập: 867212
Đang online: 69
[Đăng ngày 12/12/2015]

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Email công vụ

Điện thoại

Phan Thanh Liêm

Giám đốc Trung tâm

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

ptliem@khanhhoa.gov.vn

3561162

Lê Phương Thuý Nga

Viên chức

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

lptnga@khanhhoa.gov.vn

3819887

Lê Ngọc Diệu Thường

Viên chức

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

lndthuong@khanhhoa.gov.vn

3819887

Bùi Thị Tường Vy

Viên chức

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

bttvy@khanhhoa.gov.vn

3819886

Nguyễn Minh Thịnh

Viên chức

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

nmthinh.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3819887

Lê Nguyễn Phú Khánh

Viên chức

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

lnpkhanh@khanhhoa.gov.vn

3819886

Trần Xuân Hướng

Viên chức

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

txhuong@khanhhoa.gov.vn

3819886

1
Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa