Số người truy cập: 967883
Đang online: 28
[Đăng ngày 18/01/2019]
Triển khai thực hiện Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ tài chính - Xem tại đây
[Đăng ngày 18/01/2019]
Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu năm 2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 11/01/2019]
Quyết định Ban hành Quy định quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 10/01/2019]
Triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 10/01/2019]
Quyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà - Xem tại đây
[Đăng ngày 07/01/2019]
Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh- Xem tại đây
[Đăng ngày 19/12/2018]
Kiểm tra, giải quyết một số khó khăn của Công ty Xăng dầu Phú Khánh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 2137-CV/TU ngày 23/8/2018 và đề nghị của Công ty tại Công văn số 991/PLXPPL-QLKT ngày 20/8/2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 19/12/2018]
Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương - Xem tại đây

[Đăng ngày 19/12/2018]
Góp ý Dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 19/12/2018]
Góp ý kiến dự thảo Kế hoạch, Quyết định, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh - Xem tại đây
12


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa