Số người truy cập: 1349529
Đang online: 65
[Đăng ngày 11/10/2019]
Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 09/10/2019]
Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 01/10/2019]
Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 của Tổng KTNN quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán - Xem tại đây
[Đăng ngày 27/09/2019]
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, quý III năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 24/09/2019]
Thực hiện bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu trong mùa mưa bão - Xem tại đây
[Đăng ngày 24/09/2019]
UBND tỉnh hướng dẫn Triển khai Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT - Xem tại đây
[Đăng ngày 18/09/2019]
Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 28/08/2019]
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng cua Việt Nam - Xem tại đây
[Đăng ngày 28/08/2019]
Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa 6 tháng cuối năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 13/08/2019]
Quyết định Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa