Số người truy cập: 1349347
Đang online: 79
[Đăng ngày 11/10/2019]
Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 01/10/2019]
Quyết định thành lập Ban quản lý khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 01/10/2019]
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc Hội - Xem tại đây
[Đăng ngày 26/09/2019]
Triển khai Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của TTCP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật kiến trúc - Xem tại đây
[Đăng ngày 24/09/2019]
Triển khai Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ - Xem tại đây
[Đăng ngày 26/06/2019]
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính - Xem tại đây
[Đăng ngày 17/04/2019]
Quyết định phê duyệt đề án Cổng dịch vụ công quốc gia - Xem tại đây
[Đăng ngày 26/02/2019]
Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp - Xem tại đây
[Đăng ngày 26/02/2019]
Triển khai kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại thông báo số 485/TB-VPCP hội nghị thống kê Bộ ngành năm 2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 14/02/2019]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy - Xem tại đây
123


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa