Số người truy cập: 1111456
Đang online: 100
[Đăng ngày 17/04/2019]
Quyết định phê duyệt đề án Cổng dịch vụ công quốc gia - Xem tại đây
[Đăng ngày 26/02/2019]
Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp - Xem tại đây
[Đăng ngày 26/02/2019]
Triển khai kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại thông báo số 485/TB-VPCP hội nghị thống kê Bộ ngành năm 2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 14/02/2019]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy - Xem tại đây
[Đăng ngày 31/01/2019]
Triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng - Xem tại đây
[Đăng ngày 31/01/2019]
Quán triệt, triển khai và thực hiện các nội dụng tại Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/01/2019- Xem tại đây
[Đăng ngày 22/01/2019]
Quyết định ban hành kế hoạch của Bộ xây dựng triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030" - Xem tại đây
[Đăng ngày 18/01/2019]
Triển khai thực hiện Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng - Xem tại đây
[Đăng ngày 11/01/2019]

Chuyển văn bản số 51/2018/QĐ-TTG ngày 25/12/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ  về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, báo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 - Xem tại đây

[Đăng ngày 10/01/2019]
Thông tư quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sỡ hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 - Xem tại đây
12


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa