Số người truy cập: 1363399
Đang online: 41
[Đăng ngày 15/12/2015]
1. Đăng ký kinh doanh trực tuyến:

         - Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia - Đăng ký
         - Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa - Đăng ký


2. Khai hồ sơ FDI trực tuyến:
         - Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam - Đăng ký
         - Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài - Đăng ký
         - Báo cáo doanh nghiệp - Cập nhật thông tin dự án - Đăng nhập


3. Hướng dẫn sử dụng đăng ký trực tuyến:
         - Hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Xem hướng dẫn
        -
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Xem hướng dẫn
        - Hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa- Xem hướng dẫn
         - Hướng dẫn khai hồ sơ FDI trực tuyến - Xem hướng dẫn
1


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa