Số người truy cập: 771183
Đang online: 93
[Đăng ngày 03/05/2018]
 • Tổng vốn thực hiện: 1220 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1432,217 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 454,874 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 372.776 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 265 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 104 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 578 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 14141 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 13982 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 10559 triệu USD
[Đăng ngày 04/04/2018]
 • Tổng vốn thực hiện: 2180 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 730,374 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 1089,603 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 636.707 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 207 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 66 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 412 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 15380 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 15266 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 12548 triệu USD
[Đăng ngày 01/03/2018]
 • Tổng số DN thành lập mới: 7.864
 • Tổng số vốn đăng ký: 99.062 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 71.121
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 2.319
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.677
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 1.555
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 975
[Đăng ngày 31/01/2018]
 • Tổng vốn thực hiện: 1050 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 442,588 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 456,778 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 356.036 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 166 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 61 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 415 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 13591 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 13400 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 7800 triệu USD
[Đăng ngày 02/01/2018]
 • Tổng vốn thực hiện: 1500 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1478,45 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 421,188 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 897.499 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 298 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 88 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 467 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 14589 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 14301 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 11943 triệu USD 
[Đăng ngày 30/11/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 1800 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 3496,87 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 726,88 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 624.501 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 223 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 99 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 379 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 15166 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 14938 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 6643 triệu USD 
[Đăng ngày 03/11/2017]
 • Vốn thực hiện:1.700 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.740,06 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 514,09 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 500,75 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 226 dự án

  - Tăng vốn: 123 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 414 lượt dự án

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.632 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.516 triệu USD

 • Nhập khẩu:14.638 triệu USD
[Đăng ngày 09/10/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 2200 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1104,74 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 347,802 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 667.295 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 220 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 105 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 368 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 15190 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 14796 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 11833 triệu USD 
[Đăng ngày 31/08/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 1250 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 528,45 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 528,341 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 374.604 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 246 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 96 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 428 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 12616 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 12525 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 10031 triệu USD
[Đăng ngày 31/07/2017]
 • Tổng vốn thực hiện: 1330 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 1089,08 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 734,778 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 879.106 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 195 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 128 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 445 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 12236 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 12009 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 10763 triệu USD Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa