Số người truy cập: 937397
Đang online: 7
[Đăng ngày 05/12/2015]

BAN LÃNH ĐẠO

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Email công vụ

Điện thoại

 Trần Hòa Nam

 Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

thnam@khanhhoa.gov.vn

 3822908

 Trần Minh Hải

 Phó Giám đốc 

 Sở Kế hoạcuyeh và Đầu tư

tmhai@khanhhoa.gov.vn

 3821509

 Nguyễn Văn Nhựt

  Phó Giám đốc

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

nvnhut@khanhhoa.gov.vn

 3822428

Nguyễn Thị Hà

  Phó Giám đốc

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

ntha.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3561379

 

VĂN PHÒNG SỞ

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Email công vụ

Điện thoại

Hồ Quang Lanh

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

hqlanh@khanhhoa.gov.vn

3561927

Lê Trần Huy

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

lthuy@khanhhoa.gov.vn

3822906

Trần Thị Trâm Anh

Chuyên viên

Văn phòng Sở

tttanh@khanhhoa.gov.vn

3822906

Nguyễn Đức Huy

Chuyên viên (Quản trị mạng)

Văn phòng Sở

ndhuy.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822382

Nguyễn Thị Bích Hoa

Tạp vụ

Văn phòng Sở

ntbhoa@khanhhoa.gov.vn

3814612

Huỳnh Ngọc Tuấn

Lái xe

Văn phòng Sở

hntuan.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3561927

Nguyễn Lê Anh Huy

Lái xe

Văn phòng Sở

huynla_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Đặng Thị Xuân Lan

Tạp vụ

Văn phòng Sở

landtx_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Nguyễn Thị Mỹ Nhớ

Chuyên viên

Văn phòng Sở

nhontm_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chuyên viên

Văn phòng Sở

ntthong.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

 Đào Duy Trường
 Nhân viên
 Văn phòng Sở
 ddtruong@khanhhoa.gov.vn  7300979
 Đinh Thị Lan
 Nhân viên
 Văn phòng Sở
 dtlan.skhdt@khanhhoa.gov.vn  7300979
 Nguyễn Ngọc Uyên Minh Chuyên viên
 Văn phòng Sở minhnnu_skhdt@khanhhoa.gov.vn   3822906

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

Trần Đức Thiên Phú

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

tdtphu@khanhhoa.gov.vn

3822428

Lê Quang Lâm

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

lqlam@khanhhoa.gov.vn

3822428

Trương Quốc Hoàng

Chuyên viên

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

tqhoang.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3815136

Lê Hồng Nhung

Chuyên viên

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

lhnhung@khanhhoa.gov.vn

3815136

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Đoàn Quang Huy

Trưởng phòng

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

dqhuy@khanhhoa.gov.vn

3821995

Phạm Minh Trí

Phó Trưởng phòng

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

pmtri@khanhhoa.gov.vn

3821995

Nguyễn Ngọc Anh Trâm

Chuyên viên

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

nnatram@khanhhoa.gov.vn

3821995

 Lê Huy
 Chuyên viên  Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư  lhuy@khanhhoa.gov.vn  3821995

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 Trần Thị Thanh Hải  Trưởng phòng  Phòng Đăng ký kinh doanh
 ttthai@khanhhoa.gov.vn  3822176

Ngô Bá Hưng

Phó Trưởng phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh

nbhung@khanhhoa.gov.vn

3822176

Phạm Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh

ptpthao.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

Võ Thị Huyền Nhung

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

vthnhung@khanhhoa.gov.vn

3822176

Nguyễn Lê Thu Huyền

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

nlthuyen@khanhhoa.gov.vn

3822176

Nguyễn Xuân Hòa

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

nxhoa.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

Trần Minh Tuấn

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

tuantm@khanhhoa.gov.vn

3822176

Phạm Thành Long

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

ptlong.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

Nguyễn Trường Sơn

Trưởng phòng

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ntson.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3824243

Lê Tiến Hùng

Chuyên viên

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

lthung@khanhhoa.gov.vn

3824243

Nguyễn Nam Khánh

Chuyên viên

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

nnkhanh.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3824243

Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ntlphuong.skhdt@khanhhoa.gov.vn 

3824243

 Võ Thị Minh Hiếu  Chuyên viên  Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân vtmhieu@khanhhoa.gov.vn  3824243 

THANH TRA SỞ

Trần Tuấn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

tthiep@khanhhoa.gov.vn

3823634

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

ntbinh.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3823634

Đinh Văn Hải

Chuyên viên

Thanh tra Sở

dvhai@khanhhoa.gov.vn

3823634

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Nguyễn Hữu Hoàng

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế ngành

nhhoang.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822904

Đỗ Hữu Trung

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế ngành

dhtrung.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822904

Trần Vũ Hưng

Chuyên viên

Phòng Kinh tế ngành

tvhung.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822904

Nguyễn Đình Thịnh

Chuyên viên

Phòng Kinh tế ngành

ndthinh@khanhhoa.gov.vn

3822904

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Phan Nam Sách

Trưởng phòng

Phòng Khoa giáo, Văn xã

pnsach@khanhhoa.gov.vn

3822383

Cao Lê Dũng

Phó Trưởng phòng

Phòng Khoa giáo, Văn xã

cldung@khanhhoa.gov.vn

3822383

Nguyễn Kim Hùng

Chuyên viên

Phòng Khoa giáo, Văn xã

nkhung@khanhhoa.gov.vn

3822383

Đặng Thanh Chánh

Chuyên viên

Phòng Khoa giáo, Văn xã

dtchanh@khanhhoa.gov.vn

3822383

Lê Hoàng Đức
 Chuyên viên  Phòng Khoa giáo, Văn xã lhduc@khanhhoa.gov.vn  3822383

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Kiều Lâm

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế đối ngoại

klam@khanhhoa.gov.vn

3828453

Nguyễn Hải Lâm

Chuyên viên

Phòng Kinh tế đối ngoại

nhlam.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3828453

Võ Ngọc Tuấn

Chuyên viên

Phòng Kinh tế đối ngoại

vntuan@khanhhoa.gov.vn

3828453

1


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa