Số người truy cập: 839067
Đang online: 16
[Đăng ngày 05/12/2015]

BAN LÃNH ĐẠO

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Email công vụ

Điện thoại

 Trần Hòa Nam

 Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

thnam@khanhhoa.gov.vn

 3822908

 Trần Minh Hải

 Phó Giám đốc 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

tmhai@khanhhoa.gov.vn

 3821509

 Nguyễn Văn Nhựt

  Phó Giám đốc

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

nvnhut@khanhhoa.gov.vn

 3822428

Nguyễn Thị Hà

  Phó Giám đốc

 Sở Kế hoạch và Đầu tư

ntha.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3561379

 

VĂN PHÒNG SỞ

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Email công vụ

Điện thoại

Hồ Quang Lanh

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

hqlanh@khanhhoa.gov.vn

3561927

Lê Trần Huy

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

lthuy@khanhhoa.gov.vn

3822906

Trần Thị Trâm Anh

Chuyên viên

Văn phòng Sở

tttanh@khanhhoa.gov.vn

3822906

Nguyễn Đức Huy

Chuyên viên (Quản trị mạng)

Văn phòng Sở

ndhuy.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822382

Nguyễn Thị Bích Hoa

Tạp vụ

Văn phòng Sở

ntbhoa@khanhhoa.gov.vn

3814612

Huỳnh Ngọc Tuấn

Lái xe

Văn phòng Sở

hntuan.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3561927

Nguyễn Lê Anh Huy

Lái xe

Văn phòng Sở

huynla_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Đặng Thị Xuân Lan

Tạp vụ

Văn phòng Sở

landtx_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Nguyễn Thị Mỹ Nhớ

Chuyên viên

Văn phòng Sở

nhontm_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Đặng Thị Hạnh

Chuyên viên

Văn phòng Sở

dthanh_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822906

Mai Uyên Phương

Chuyên viên

Văn phòng Sở

muphuong@khanhhoa.gov.vn

3822906

 Đào Duy Trường
 Nhân viên
 Văn phòng Sở
 ddtruong@khanhhoa.gov.vn  7300979
 Đinh Thị Lan
 Nhân viên
 Văn phòng Sở
 dtlan.skhdt@khanhhoa.gov.vn  7300979

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

Lê Dũng

Trưởng phòng

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

ldung@khanhhoa.gov.vn

3815136

Trần Đức Thiên Phú

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

tdtphu@khanhhoa.gov.vn

3822428

Lê Quang Lâm

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

lqlam@khanhhoa.gov.vn

3822428

Trương Quốc Hoàng

Chuyên viên

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

tqhoang.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3815136

Lê Hồng Nhung

Chuyên viên

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

lhnhung@khanhhoa.gov.vn

3815136

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Đoàn Quang Huy

Phó Trưởng phòng

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

dqhuy@khanhhoa.gov.vn

3821995

Phạm Minh Trí

Chuyên viên

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

pmtri@khanhhoa.gov.vn

3821995

Nguyễn Ngọc Anh Trâm

Chuyên viên

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

nnatram@khanhhoa.gov.vn

3821995

 Lê Huy
 Chuyên viên  Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư  lhuy@khanhhoa.gov.vn  3821995

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 Trần Thị Thanh Hải  Trưởng phòng  Phòng Đăng ký kinh doanh
 ttthai@khanhhoa.gov.vn  3822176

Ngô Bá Hưng

Phó Trưởng phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh

nbhung@khanhhoa.gov.vn

3822176

Phạm Thị Phương Thảo

Phó Trưởng phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh

ptpthao.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

Võ Thị Huyền Nhung

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

vthnhung@khanhhoa.gov.vn

3822176

Nguyễn Lê Thu Huyền

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

nlthuyen@khanhhoa.gov.vn

3822176

Nguyễn Xuân Hòa

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

nxhoa.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

Trần Minh Tuấn

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

tuantm@khanhhoa.gov.vn

3822176

Nguyễn Ngọc Uyên Minh

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

minhnnu_skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

Phạm Thành Long

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

ptlong.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822176

PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

Nguyễn Trường Sơn

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ntson.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3824243

Lê Tiến Hùng

Chuyên viên

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

lthung@khanhhoa.gov.vn

3824243

Nguyễn Nam Khánh

Chuyên viên

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

nnkhanh.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3824243

Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ntlphuong.skhdt@khanhhoa.gov.vn 

3824243

 Võ Thị Minh Hiếu  Chuyên viên  Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân vtmhieu@khanhhoa.gov.vn  3824243 

THANH TRA SỞ

Trần Tuấn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

tthiep@khanhhoa.gov.vn

3823634

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

ntbinh.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3823634

Đinh Văn Hải

Chuyên viên

Thanh tra Sở

dvhai@khanhhoa.gov.vn

3823634

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Nguyễn Hữu Hoàng

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế ngành

nhhoang.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822904

Đỗ Hữu Trung

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế ngành

dhtrung.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822904

Trần Vũ Hưng

Chuyên viên

Phòng Kinh tế ngành

tvhung.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3822904

Nguyễn Đình Thịnh

Chuyên viên

Phòng Kinh tế ngành

ndthinh@khanhhoa.gov.vn

3822904

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Phan Nam Sách

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng

Phòng Khoa giáo, Văn xã

pnsach@khanhhoa.gov.vn

3822904

Cao Lê Dũng

Phó Trưởng phòng

Phòng Khoa giáo, Văn xã

cldung@khanhhoa.gov.vn

3822904

Nguyễn Kim Hùng

Chuyên viên

Phòng Khoa giáo, Văn xã

nkhung@khanhhoa.gov.vn

3822904

Đặng Thanh Chánh

Chuyên viên

Phòng Khoa giáo, Văn xã

dtchanh@khanhhoa.gov.vn

3822904

Lê Hoàng Đức
 Chuyên viên  Phòng Khoa giáo, Văn xã lhduc@khanhhoa.gov.vn  3822904

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Kiều Lâm

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế đối ngoại

klam@khanhhoa.gov.vn

3828453

Nguyễn Hải Lâm

Chuyên viên

Phòng Kinh tế đối ngoại

nhlam.skhdt@khanhhoa.gov.vn

3828453

Võ Ngọc Tuấn

Chuyên viên

Phòng Kinh tế đối ngoại

vntuan@khanhhoa.gov.vn

3828453

1
Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa