Số người truy cập: 805192
Đang online: 19
[Đăng ngày 22/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  22/6/2018 - đến ngày: 22/6
/2018

[Đăng ngày 21/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  21/6/2018 - đến ngày: 21/6
/2018

[Đăng ngày 20/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  20/6/2018 - đến ngày: 20/6
/2018

[Đăng ngày 19/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày :  19/6/2018 - đến ngày : 19/6
/2018

[Đăng ngày 18/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày :  18/6/2018 - đến ngày : 18/6
/2018

[Đăng ngày 15/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày :  15/6/2018 - đến ngày : 15/6
/2018

[Đăng ngày 14/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày :  14/6/2018 - đến ngày : 14/6
/2018

[Đăng ngày 13/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày :  13/6/2018 - đến ngày : 13/6
/2018

[Đăng ngày 12/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày :  12/6/2018 - đến ngày : 12/6
/2018

[Đăng ngày 11/06/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày :  11/6/2018 - đến ngày : 11/6
/2018
Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa