Số người truy cập: 1042228
Đang online: 65
[Đăng ngày 19/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  19/04/2019 - đến ngày: 19/04/2019

[Đăng ngày 18/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  18/04/2019 - đến ngày: 18/04/2019

[Đăng ngày 17/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  17/04/2019 - đến ngày: 17/04/2019

[Đăng ngày 16/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  16/04/2019 - đến ngày: 16/04/2019

[Đăng ngày 12/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  12/04/2019 - đến ngày: 12/04/2019

[Đăng ngày 11/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  11/04/2019 - đến ngày: 11/04/2019

[Đăng ngày 10/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  10/04/2019 - đến ngày: 10/04/2019

[Đăng ngày 09/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  09/04/2019 - đến ngày: 09/04/2019

[Đăng ngày 08/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  08/04/2019 - đến ngày: 08/04/2019

[Đăng ngày 05/04/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  05/04/2019 - đến ngày: 05/04/2019Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa