Số người truy cập: 891736
Đang online: 47
[Đăng ngày 19/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  19/10/2018 - đến ngày: 19/10
/2018

[Đăng ngày 17/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  17/10/2018 - đến ngày: 17/10
/2018

[Đăng ngày 16/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  16/10/2018 - đến ngày: 16/10
/2018

[Đăng ngày 15/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  15/10/2018 - đến ngày: 15/10
/2018

[Đăng ngày 12/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  12/10/2018 - đến ngày: 12/10
/2018

[Đăng ngày 11/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  11/10/2018 - đến ngày: 11/10
/2018

[Đăng ngày 10/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  10/10/2018 - đến ngày: 10/10
/2018

[Đăng ngày 09/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  09/10/2018 - đến ngày: 09/10
/2018

[Đăng ngày 08/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  08/10/2018 - đến ngày: 08/10
/2018

[Đăng ngày 05/10/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  05/10/2018 - đến ngày: 05/10
/2018

Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa