Số người truy cập: 937416
Đang online: 26
[Đăng ngày 11/12/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  11/12/2018 - đến ngày: 11/12
/2018

[Đăng ngày 10/12/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  10/12/2018 - đến ngày: 10/12
/2018

[Đăng ngày 07/12/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  07/12/2018 - đến ngày: 07/12
/2018

[Đăng ngày 06/12/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  06/12/2018 - đến ngày: 06/12
/2018

[Đăng ngày 05/12/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  05/12/2018 - đến ngày: 05/12
/2018

[Đăng ngày 04/12/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  04/12/2018 - đến ngày: 04/12
/2018

[Đăng ngày 03/12/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  03/12/2018 - đến ngày: 03/12
/2018

[Đăng ngày 30/11/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  30/11/2018 - đến ngày: 30/11
/2018

[Đăng ngày 29/11/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  29/11/2018 - đến ngày: 29/11
/2018

[Đăng ngày 28/11/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  28/11/2018 - đến ngày: 28/11
/2018Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa