Số người truy cập: 839088
Đang online: 37
[Đăng ngày 21/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  21/8/2018 - đến ngày: 21/8
/2018

[Đăng ngày 20/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  20/8/2018 - đến ngày: 20/8
/2018

[Đăng ngày 17/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  17/8/2018 - đến ngày: 17/8
/2018

[Đăng ngày 16/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  16/8/2018 - đến ngày: 16/8
/2018

[Đăng ngày 15/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  15/8/2018 - đến ngày: 15/8
/2018

[Đăng ngày 14/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  14/8/2018 - đến ngày: 14/8
/2018

[Đăng ngày 13/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  13/8/2018 - đến ngày: 13/8
/2018

[Đăng ngày 10/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  10/8/2018 - đến ngày: 10/8
/2018

[Đăng ngày 09/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  09/8/2018 - đến ngày: 09/8
/2018

[Đăng ngày 08/08/2018]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  08/8/2018 - đến ngày: 08/8
/2018

Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa