Số người truy cập: 1111474
Đang online: 117
[Đăng ngày 17/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  17/06/2019 - đến ngày: 17/06/2019

[Đăng ngày 14/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  14/06/2019 - đến ngày: 14/06/2019

[Đăng ngày 13/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  13/06/2019 - đến ngày: 13/06/2019

[Đăng ngày 12/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  12/06/2019 - đến ngày: 12/06/2019

[Đăng ngày 11/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  11/06/2019 - đến ngày: 11/06/2019

[Đăng ngày 10/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  10/06/2019 - đến ngày: 10/06/2019

[Đăng ngày 07/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  07/06/2019 - đến ngày: 07/06/2019

[Đăng ngày 06/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  06/06/2019 - đến ngày: 06/06/2019

[Đăng ngày 04/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  04/06/2019 - đến ngày: 04/06/2019

[Đăng ngày 03/06/2019]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa
  Từ ngày:  03/06/2019 - đến ngày: 03/06/2019Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: http://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa