Số người truy cập: 1694071
Đang online: 45
[Đăng ngày 12/07/2018]
Thông báo số 2266/TB-SKHĐT ngày 16/7/2018 v/v tiếp nhận hồ sơ,  trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa
[Đăng ngày 12/07/2018]
Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 26/06/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa