Số người truy cập: 1682392
Đang online: 8
[Đăng ngày 07/01/2020]
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 24/04/2019]

Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - Xem tại đây

[Đăng ngày 14/01/2019]
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin số 133/KH-SKHĐT ngày 14/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/11/2018]
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 16/11/2018]
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 và góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 16/11/2018]
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 05/04/2018]

Kế hoạch số 11343/KH-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 - Xem tại đây

1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa