Số người truy cập: 1689790
Đang online: 66
[Đăng ngày 29/10/2019]

1. Thông tư số 119/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

2.Luật đầu tư công: Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội

[Đăng ngày 05/11/2016]
 1. Luật số 83/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Xem tại đây

 2. Luật số 49/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG - Xem tại đây

1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa