Số người truy cập: 4107050
Đang online: 149
[Đăng ngày 10/05/2022]
Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 04/05/2022]
Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/04/2022]
KẾ HOẠCH Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/04/2022]
KẾ HOẠCH Thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ nâng cao Chỉ số hài lòng, Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 - Xem tại đây
[Đăng ngày 30/11/2021]
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý  của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 09/11/2021]
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hanh chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh - Xem tại đây
[Đăng ngày 04/10/2021]
Kế hoạch triển khai chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 - Xem tại đây
[Đăng ngày 23/04/2021]
Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 - Xem tại đây
[Đăng ngày 05/04/2021]
 Quyết định số 4/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hoà - Xem tại đây
[Đăng ngày 29/01/2021]
Quyết định số 27/QĐ-SKHĐT ngày 28/01/2021 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 - Xem tại đây
123
[13/06/2022]

[30/05/2022]

[27/05/2022]

[23/05/2022]

[20/05/2022]

[20/05/2022]

[13/05/2022]

[19/04/2022]

[06/04/2022]

[28/03/2022]

[23/03/2022]

[21/03/2022]

[17/03/2022]

[10/03/2022]

[10/03/2022]

[08/03/2022]

[02/03/2022]

[17/02/2022]

[22/01/2022]

[20/01/2022]

[29/12/2021]

[28/12/2021]

[24/12/2021]

[21/12/2021]

[16/12/2021]

[13/12/2021]

[06/12/2021]

[03/12/2021]

[17/11/2021]

[17/11/2021]

[11/11/2021]

[05/11/2021]

[04/11/2021]

[28/10/2021]

[22/10/2021]

[18/10/2021]

[15/10/2021]

[12/10/2021]

[11/10/2021]

[10/10/2021]

[05/10/2021]

[04/10/2021]

[01/10/2021]

[01/10/2021]

[28/09/2021]

[27/09/2021]

[20/09/2021]

[17/09/2021]

[10/09/2021]

[09/09/2021]

[08/09/2021]

[08/09/2021]

[03/09/2021]

[01/09/2021]

[30/08/2021]

[30/08/2021]

[28/08/2021]

[26/08/2021]

[26/08/2021]

[25/08/2021]

[25/08/2021]

[24/08/2021]

[20/08/2021]

[19/08/2021]

[17/08/2021]

[15/08/2021]

[14/08/2021]

[13/08/2021]

[12/08/2021]

[12/08/2021]

[11/08/2021]

[10/08/2021]

[09/08/2021]

[08/08/2021]

[08/08/2021]

[06/08/2021]

[04/08/2021]

[02/08/2021]

[01/08/2021]

[31/07/2021]

[29/07/2021]

[27/07/2021]

[24/07/2021]

[24/07/2021]

[23/07/2021]

[23/07/2021]

[20/07/2021]

[18/07/2021]

[14/07/2021]

[13/07/2021]

[09/07/2021]

[09/07/2021]

[05/07/2021]

[02/06/2021]

[21/05/2021]

[13/05/2021]

[29/04/2021]

[28/04/2021]

[09/02/2021]

[03/06/2019]

[21/05/2019]

[21/05/2019]

[13/02/2019]

[14/12/2018]

[14/12/2018]

[11/07/2018]

[04/07/2018]

[22/06/2018]

[01/06/2018]

[30/05/2018]

[30/05/2018]

[11/05/2018]

[26/04/2018]

[27/02/2018]

[27/02/2018]

[19/01/2018]

[25/08/2017]

[21/08/2017]

[14/08/2017]

[09/08/2017]

[06/07/2017]

[16/05/2017]

[03/03/2017]

[03/03/2017]

[16/01/2017]

[16/01/2017]

[19/10/2016]

[18/10/2016]

[17/10/2016]

[21/07/2016]

[27/06/2016]

[09/06/2016]

[08/06/2016]

[07/06/2016]

[29/05/2016]

[22/05/2016]

[26/04/2016]

[12/04/2016]

[09/04/2016]

[04/04/2016]

[10/06/2013]

[18/08/2012]

[10/07/2012]

[10/07/2012]


[18/10/2021]

[01/11/2020]

[25/10/2017]

[15/06/2016]

[15/06/2016]

[15/06/2016]

[04/04/2016]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[04/06/2013]


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Chung nhan Tin Nhiem Mang