Số người truy cập: 1682475
Đang online: 45
[Đăng ngày 11/03/2020]
Quyết định Ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 02/12/2019]
Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 02/12/2019]
Quyết định Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/06/2019]
Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/06/2019]
Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 12/12/2018]
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 12/12/2018]
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 01/08/2018]
Quyết định ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 01/08/2018]
Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 30/06/2017]
Kế hoạch cải cách hành chính 2017 - Xem tại đây
12Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa