Số người truy cập: 1704204
Đang online: 48
[Đăng ngày 02/04/2020]
Quyết định về việc công bố dịch Covid 19 của Chính phủ - Xem tại đây
[Đăng ngày 01/04/2020]
Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/3/2020 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng - Xem tại đây
[Đăng ngày 31/03/2020]
Công điện Triển khai Chỉ thị số 16 của TTCP về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 - Xem tại đây
[Đăng ngày 28/03/2020]
Triển khai Nghị điịnh số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản - Xem tại đây
[Đăng ngày 26/03/2020]
Triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giao dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 - Xem tại đây
[Đăng ngày 16/03/2020]
Triển khai, thực hiện Thông tư số 03 ngày 24/2/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn ngân sách nhà nước - Xem tại đây
[Đăng ngày 16/03/2020]
Triển khai thực hiện Thông tư số 04 ngày 24/2/2020 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin - Xem tại đây
[Đăng ngày 19/02/2020]
Đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch - Xem tại đây
[Đăng ngày 05/02/2020]
Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung và kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 cho các bộ, ngành và địa phương - Xem tại đây
[Đăng ngày 04/02/2020]
Triển khai Thông tư số 28 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam - Xem tại đâyĐộ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa