Số người truy cập: 1925856
Đang online: 64
[Đăng ngày 24/05/2020]
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/05/2020]
Góp ý Dự thảo Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ” - Xem tại đây
[Đăng ngày 20/05/2020]
Xác định nghĩa vụ tài chính, tiền thuê đất sau khi có quyết định thu hồi đất - Xem tại đây
[Đăng ngày 16/05/2020]
Tình hình đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước - Xem tại đây
[Đăng ngày 09/05/2020]
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Xem tại đây
[Đăng ngày 07/05/2020]
Triển khai Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf - Xem tại đây


[Đăng ngày 06/05/2020]
Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của TTCP về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới - Xem tại đây
[Đăng ngày 06/05/2020]
Triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước - Xem tại đây
[Đăng ngày 05/05/2020]
Chuẩn bị nội dung xây dựng Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025 - Xem tại đây
[Đăng ngày 05/05/2020]
SY Ứng phó với dịch Covid-19 của quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam - Xem tại đâyĐộ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa