Số người truy cập: 4137885
Đang online: 68
[Đăng ngày 16/03/2022]

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh Khánh Hòa lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh; xây dựng được bản sắc văn hóa doanh nghiệp; có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo điều hành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; năng động, nhạy bén, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0các biện pháp phòng chống rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh...

Thực hiện luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa; Thông 05/2019/TT BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tỉnh Khánh Hòa năm 2022;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường doanh nhân Top Olympia tổ chức khóa đào tạo cụ thể như sau:

 1. Nội dung đào tạo: Giám đốc điều hành (CEO)

  Thực thi chiến lược ứng biến trước rủi ro; Chiến lược nhân sự giải pháp nhân lực thời “Vuca”; Quản trị tài chính và hệ công cụ; Hợp nhất văn hóa doanh nghiệp văn hóa nhân; Chiến lược Marketing và truyền thông hiệu quả; Hợp đồng kinh doanh – hợp đồng thương mại và các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết hợp đồng; Thuyết trình và xây dựng đội nhóm.

   (Chi tiết xem tại Website: https://www.skhdt.khanhhoa.gov.vn)

 2. Đối tượng: các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 3. Nguồn tài chính: Học viên, nguồn XHH và ngân sách hỗ trợ
  (dự kiến 6.500.000 đ/ người)
 4. Dự kiến Khai giảng: 14h00 thứ 7, ngày 19/3/2022.
 5. Thời lượng học: 7 tuần/ 7 chuyên đề/ 21 buổi.
 6. Thời gian học: thứ 7 và Chủ Nhật.
 7. Thời hạn đăng ký: trước ngày 19/3/2022.

 8. Ghi danh và học tại:

Trung tâm Xúc tiến Đầu Hỗ trợ Doanh nghiệp.

Địa chỉ: 61 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và HTDN, Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ: 61 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tel/Fax: 02583. 819 887

Hotline: 0982.552.152 (A. Thịnh)

Website: https://www.skhdt.khanhhoa.gov.vn

Hoặc: Trường Doanh nhân Top Olympia - Văn phòng tại Nha Trang

Địa chỉ : 38A Trần Nhật Duật, Nha Trang

Hotline: 0918 509 179 (C. Hạnh)

Trân trọng./.

Đính kèm chương trình học dự kiến : 9.-CEO-K17-NHA-TRANG.doc

[Đăng ngày 02/12/2021]

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh Khánh Hòa lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh; xây dựng được bản sắc văn hóa doanh nghiệp; có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo điều hành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; năng động, nhạy bén, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra sâu rộng trên toàn thế giới nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng; 

Thực hiện luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư 05/2019/TTBKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tỉnh Khánh Hòa năm 2021 và Chương trình kế hoạch hỗ trợ DNNVV giai đoạn năm 2021-2023; 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường doanh nhân Top Olympia tổ chức các khóa đào tạo cho DN, 

Chi tiết xem tại Website: http://www.skhdt.khanhhoa.gov.vn

File đính kèm: TB chiêu sinh 2021.signed.signed.pdf

[Đăng ngày 10/09/2019]
GIẤY MỜI Đăng ký tham gia các khóa đào tạo (khai giảng tháng 9/2019)
[Đăng ngày 13/02/2019]
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI THẢO.doc
 1. Nội dung hội thảo: Phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp.

2. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 22/02/2019 (Thứ 6).

3. Địa điểm: 86 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Khách sạn ibis Styles Nha Trang).

4. Đối tượng: Lãnh đạo, quản lý và chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

5. Nguồn tài chính: NSNN hỗ trợ 100%.

6. Thời hạn đăng ký: trước ngày 20/02/2019.

7. Giảng viên: TS. Lê Thẩm Dương.

8. Địa chỉ ghi danh và liên hệ:

            Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ: 61 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tel/Fax: 02583. 819 887; 0982 552 152 (A. Thịnh)

Email: nmthinh.skhdt@khanhhoa.gov.vn; minhthinh.ipckh@gmail.com.

[Đăng ngày 18/10/2018]
Giấy mời tham gia khóa đào tạo kỹ năng quản trị DN tháng 10.201
[Đăng ngày 26/02/2017]

GIẤY MỜI HỘI THẢO

 

                                     Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.     

 

Nhằm triển khai hoạt động trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tỉnh Khánh Hòa năm 2017, Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đơn vị quản lý đào tạo phối hợp với Trường doanh nhân Top Olympia tổ chức Hội thảo:

 1. Nội dung hội thảo

Kinh tế thế giới; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

2. Đối tượng: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Nguồn tài chính: NSNN hỗ trợ 100%.

4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 11/3/2017.

5. Thời hạn đăng ký: trước ngày 06/03/2017

6. Giảng viên: TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương.

7. Địa chỉ ghi danh và liên hệ:

            Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ: 61 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tel/Fax: 0583. 819 887; Hotline: 0982 552 152 (A. Thịnh)

Website: http://www.skhdt.khanhhoa.gov.vn

Email: bipc@khanhhoa.gov.vn; minhthinh.ipckh@gmail.com

Hoặc: Trường doanh nhân Top Olympia - Văn phòng tại Nha Trang

Địa chỉ : 38A Trần Nhật Duật, Nha Trang

Điện thoại: 058 3870 156; 0918 509 179

Trân trọng./.                                                                        
[Đăng ngày 26/02/2017]

Nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh Khánh Hòa lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh; xây dựng được bản sắc văn hóa doanh nghiệp; có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; năng động, nhạy bén, thích nghi được với sự thay đổi rất lớn đang diễn ra ngày càng nhanh chóng, đăc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tỉnh Khánh Hòa năm 2017, Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đơn vị quản lý đào tạo phối hợp với Trường doanh nhân Top Olympia tổ chức các khóa đào tạo cụ thể như sau:

1. Nội dung đào tạo:  Giấy mời đào tạo_00000.pdf

- Các kỹ năng quản trị doanh nghiệp: quản trị chiến lược; quản trị nhân sự; quản trị marketing; quản trị tài chính; thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ; quản trị dự án đầu tư; đàm phán và ký kết hợp đồng; kỹ năng bán hàng, làm việc nhóm; tâm lý học lãnh đạo, quản lý….

- Giám đốc điều hành (CEO);

- Giám đốc nhân sự (HRM);

- Giám đốc kinh doanh (CCO);

- Quản trị nhà hàng, khách sạn.

(Chi tiết xem nội dung trên trang Website: http://www.skhdt.khanhhoa.gov.vn)

2. Đối tượng: Các cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Nguồn tài chính: hỗ trợ 50% học phí.

Dự kiến học viên đóng: 860.000 đồng/ chuyên đề.

4. Khai giảng: thứ 7 ngày 18/03/2017

5. Thời gian học: thứ 7 và CN hàng tuần.

6. Thời hạn đăng ký: trước ngày 13/03/2017

7. Ghi danh và học tại:

          Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

Địa chỉ: 61 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ: 61 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tel/Fax: 0583. 819 887

Hotline: 0982 552 152 (A. Thịnh)

Website: http://www.skhdt.khanhhoa.gov.vn

Email: bipc@khanhhoa.gov.vn; minhthinh.ipckh@gmail.com

Hoặc: Trường doanh nhân Top Olympia - Văn phòng tại Nha Trang

Địa chỉ : 38A Trần Nhật Duật, Nha Trang

Điện thoại: 058 3870 156; 0918 509 179

Trân trọng./.              
Giấy mời đào tạo_00000.pdf

                                                                 
[Đăng ngày 17/10/2016]

Thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp kết hợp với Trường doanh nhân Top Olympia tổ chức các khóa đào tạo cụ thể như sau:

1. Nội dung đào tạo

- Các kỹ năng quản trị doanh nghiệp: lãnh đạo và quản trị nhân sự; chiến lược cạnh tranh; quản trị thương hiệu và tiếp thị trong doanh nghiệp; kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; các nguyên tắc quyền lực và tạo động lực làm việc; quản trị sự thay đổi; tâm lý quản lý, kỹ năng lãnh đạo và phong cách lãnh đạo; quản trị tài chính….

- Giám đốc điều hành (CEO)

- Giám đốc nhân sự (HRM)

(Chi tiết xem nội dung trên trang Website: http://www.khanhhoainvest.gov.vn)

2. Đối tượng

Các cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Nguồn tài chính: Hỗ trợ 50% học phí.

4. Khai giảng: thứ 7 ngày 22/10/2016

5. Thời gian học dự kiến:

Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

6. Ghi danh và học tại

          Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

Địa chỉ: 61 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết xin liên hệ

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

Tel/Fax: 0583. 819 887; 0982 552 152 (A. Thịnh)

Website: http://www.khanhhoainvest.gov.vn

Email: nmthinh.skhdt@khanhhoa.gov.vn ; minhthinh.ipckh@gmail.com

- Trường Doanh nhân Top Olympia, Văn phòng tại Nha Trang

Địa chỉ: 38 A Trần Nhật Duật, Nha Trang

Điện thoại: 058. 3870 156; 0918 509 179 (C. Hạnh)

Trân trọng./.                                                                               
12
[13/06/2022]

[30/05/2022]

[27/05/2022]

[23/05/2022]

[20/05/2022]

[20/05/2022]

[13/05/2022]

[19/04/2022]

[06/04/2022]

[28/03/2022]

[23/03/2022]

[21/03/2022]

[17/03/2022]

[10/03/2022]

[10/03/2022]

[08/03/2022]

[02/03/2022]

[17/02/2022]

[22/01/2022]

[20/01/2022]

[29/12/2021]

[28/12/2021]

[24/12/2021]

[21/12/2021]

[16/12/2021]

[13/12/2021]

[06/12/2021]

[03/12/2021]

[17/11/2021]

[17/11/2021]

[11/11/2021]

[05/11/2021]

[04/11/2021]

[28/10/2021]

[22/10/2021]

[18/10/2021]

[15/10/2021]

[12/10/2021]

[11/10/2021]

[10/10/2021]

[05/10/2021]

[04/10/2021]

[01/10/2021]

[01/10/2021]

[28/09/2021]

[27/09/2021]

[20/09/2021]

[17/09/2021]

[10/09/2021]

[09/09/2021]

[08/09/2021]

[08/09/2021]

[03/09/2021]

[01/09/2021]

[30/08/2021]

[30/08/2021]

[28/08/2021]

[26/08/2021]

[26/08/2021]

[25/08/2021]

[25/08/2021]

[24/08/2021]

[20/08/2021]

[19/08/2021]

[17/08/2021]

[15/08/2021]

[14/08/2021]

[13/08/2021]

[12/08/2021]

[12/08/2021]

[11/08/2021]

[10/08/2021]

[09/08/2021]

[08/08/2021]

[08/08/2021]

[06/08/2021]

[04/08/2021]

[02/08/2021]

[01/08/2021]

[31/07/2021]

[29/07/2021]

[27/07/2021]

[24/07/2021]

[24/07/2021]

[23/07/2021]

[23/07/2021]

[20/07/2021]

[18/07/2021]

[14/07/2021]

[13/07/2021]

[09/07/2021]

[09/07/2021]

[05/07/2021]

[02/06/2021]

[21/05/2021]

[13/05/2021]

[29/04/2021]

[28/04/2021]

[09/02/2021]

[03/06/2019]

[21/05/2019]

[21/05/2019]

[13/02/2019]

[14/12/2018]

[14/12/2018]

[11/07/2018]

[04/07/2018]

[22/06/2018]

[01/06/2018]

[30/05/2018]

[30/05/2018]

[11/05/2018]

[26/04/2018]

[27/02/2018]

[27/02/2018]

[19/01/2018]

[25/08/2017]

[21/08/2017]

[14/08/2017]

[09/08/2017]

[06/07/2017]

[16/05/2017]

[03/03/2017]

[03/03/2017]

[16/01/2017]

[16/01/2017]

[19/10/2016]

[18/10/2016]

[17/10/2016]

[21/07/2016]

[27/06/2016]

[09/06/2016]

[08/06/2016]

[07/06/2016]

[29/05/2016]

[22/05/2016]

[26/04/2016]

[12/04/2016]

[09/04/2016]

[04/04/2016]

[10/06/2013]

[18/08/2012]

[10/07/2012]

[10/07/2012]


[18/10/2021]

[01/11/2020]

[25/10/2017]

[15/06/2016]

[15/06/2016]

[15/06/2016]

[04/04/2016]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[19/12/2013]

[04/06/2013]


Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Chung nhan Tin Nhiem Mang