Số người truy cập: 1693939
Đang online: 39
[Đăng ngày 28/02/2020]
Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 26/02/2020]
Quyết định Ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 17/02/2020]
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 – 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/01/2020]
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 17/01/2020]
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 16/12/2019]
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 20/11/2019]
Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ - Xem tại đây
[Đăng ngày 14/11/2019]
Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 07/11/2019]
Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 28/10/2019]
Kế hoạch Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
123Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa