Số người truy cập: 1925836
Đang online: 66
[Đăng ngày 19/05/2020]
Kế hoạch triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 13/05/2020]
Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2020  - Xem tại đây
[Đăng ngày 13/05/2020]
Triển khai thi hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ - Xem tại đây
[Đăng ngày 17/04/2020]
Triển khai thực hiện Công văn số 2616/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh - Xem tại đây
[Đăng ngày 02/04/2020]
Khắc phục hạn chế trong thực hiện Quy định số 404/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 28/02/2020]
Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 26/02/2020]
Quyết định Ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 17/02/2020]
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 – 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/01/2020]
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 - Xem tại đây
[Đăng ngày 17/01/2020]
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đâyĐộ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa