Số người truy cập: 1682607
Đang online: 46
[Đăng ngày 14/11/2019]
    1. Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính - Xem tại đây
    2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính – Xem tại đây
[Đăng ngày 15/12/2015]

1. Đăng ký kinh doanh trực tuyến:

       - Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia - Đăng ký

       - Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa - Đăng ký
2. Khai hồ sơ FDI trực tuyến:
       - Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam - Đăng ký
       - Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài - Đăng ký
       - Báo cáo doanh nghiệp - Cập nhật thông tin dự án - Đăng nhập
3. Hướng dẫn sử dụng đăng ký trực tuyến:
       - Hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Xem hướng dẫn
       - Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Xem hướng dẫn 
       - Hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa- Xem hướng dẫn
       - Hướng dẫn khai hồ sơ FDI trực tuyến - Xem hướng dẫn


1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa