Số người truy cập: 1682472
Đang online: 50
[Đăng ngày 05/02/2020]
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020- Trung tâm XTĐT & HTDN
[Đăng ngày 22/11/2019]
Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp
[Đăng ngày 22/11/2019]
Công khai điều chỉnh dự toán 2019
[Đăng ngày 22/11/2019]
Công khai quyết toán 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp
[Đăng ngày 22/11/2019]
Công khai dự toán đầu năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp
[Đăng ngày 11/09/2019]

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 - Xem tại đây

[Đăng ngày 11/09/2019]

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 - Xem tại đây

[Đăng ngày 30/11/2018]
Công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 18/09/2018]
1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 - Xem tại đây
2. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 - Xem tại đây
3. Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 - Xem tại đây


12Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa