Số người truy cập: 1694057
Đang online: 42
[Đăng ngày 03/07/2019]
Thông báo v/v cung cấp và tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa- Xem tại đây
[Đăng ngày 05/06/2019]
Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 02/04/2019]
Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 12/07/2018]
Thông báo số 2234/TB-SKHĐT ngày 12/7/2018 v/v cung cấp và tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, thay thế Thông báo số 2540/TB-SKHĐT ngày 04/10/2017.

[Đăng ngày 22/06/2018]
Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 thay thế Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa Xem tại đây
[Đăng ngày 02/10/2017]

Thông báo v/v công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, thay thế Thông báo số 1384/TB-SKHĐT ngày 19/6/2017 - Xem tại đây

[Đăng ngày 28/06/2017]
Thông báo v/v cung cấp và tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa - Xem tại đây
1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa