[Đăng ngày 29/04/2022]
Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 29/10/2021]
Quyết định số 136/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2021 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư:
[Đăng ngày 20/10/2021]
Quyết định số 126/QĐ-SKHĐT ngày 20/10/2021 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 14/08/2021]
BÁO CÁO số 2780/BC-SKHĐT ngày 06/8/2021 Về việc xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 - Xem tại đây
[Đăng ngày 07/07/2021]
Áp dụng Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TVCN ISO 9001:2015 cho các CQHCNN trên địa bàn tỉnh - Xem tại đây
[Đăng ngày 06/07/2021]
Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 11/06/2021]
Quyết định công bố lại Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 - Xem tại đây
[Đăng ngày 13/05/2021]

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh v/v Ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh - Xem tại đây

[Đăng ngày 22/04/2021]
Tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính - Xem tại đây

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Chung nhan Tin Nhiem Mang