Số người truy cập: 1704120
Đang online: 43
[Đăng ngày 10/12/2019]
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 22/07/2019]
1. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Xem tại đây
3. Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Xem tại đây

[Đăng ngày 17/07/2019]
Quyết định số 2329/QĐ-UBND v/v Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 28/06/2019]
Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 24/06/2019 của UBND tỉnh v/v Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 18/03/2019]
Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà trong kỳ hệ thống hoá 2014-2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 06/12/2018]
Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực - Xem tại đây
[Đăng ngày 06/12/2018]

Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây

[Đăng ngày 29/11/2018]
Quyết định số

3583/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến - Xem tại đây
[Đăng ngày 16/11/2018]
Quyết định Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Xem tại đây
[Đăng ngày 30/08/2018]
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Xem tại đây
12Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa