Số người truy cập: 1693878
Đang online: 38
[Đăng ngày 30/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  30/03/2020 - đến ngày: 30/03
/2020


[Đăng ngày 27/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  27/03/2020 - đến ngày: 27/03
/2020
[Đăng ngày 26/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  26/03/2020 - đến ngày: 26/03
/2020


[Đăng ngày 25/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  25/03/2020 - đến ngày: 25/03
/2020
[Đăng ngày 24/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  24/03/2020 - đến ngày: 24/03
/2020


[Đăng ngày 23/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  23/03/2020 - đến ngày: 23/03
/2020
[Đăng ngày 20/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  20/03/2020 - đến ngày: 20/03
/2020


[Đăng ngày 19/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  19/03/2020 - đến ngày: 19/03
/2020


[Đăng ngày 18/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  18/03/2020 - đến ngày: 18/03
/2020


[Đăng ngày 17/03/2020]

Danh sách xử lý hồ sơ một cửa 
Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
  Từ ngày:  17/03/2020 - đến ngày: 17/03
/2020Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa