Số người truy cập: 1694098
Đang online: 43
[Đăng ngày 28/06/2016]

A. Văn bản hướng dẫn thủ tục Đăng ký doanh nghiệp:

Stt

A/ Văn bản hướng dẫn thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp

1

Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015) - Tải về 

2

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp - Tải về 

3

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp - Tải về

Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT - Biểu mẫu - Danh mục

4

 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định 102/2010/NĐ/CP và có hiệu lực ngày 08/12/2015  - Tải về

5

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT về Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp – Tải về

6

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam - Tải về

7

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam - Tải về

8

Nghị định số 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thay thế Nghị định 104/2010/NĐ-CP  và có hiệu lực ngày 01/12/2015 - Tải về

Stt

B/ Văn bản hướng dẫn thủ tục Đăng ký Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

 1

 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 – Tải về

Stt

C/ Văn bản hướng dẫn thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã

1

Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012 - Tải về

2

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã - Tải về

3

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã - Tải về


 
B. Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014)Tải về 

C. Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài – Xem nội dung

E. Đang cập nhật....

1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa