Số ký hiệu : 978

Trích yếu : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã Hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Khác

Ngày Xuất bản : 07/06/2022