Số người truy cập: 1689649
Đang online: 144
[Đăng ngày 11/10/2019]
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 24/04/2019]
Báo cáo một số nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3037/UBND-KSTT ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử - Xem tại đây
[Đăng ngày 28/03/2018]
Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 12/2017 và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tháng 12 và 12 tháng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2018 - Xem tại đây
[Đăng ngày 05/10/2017]
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 9 tháng năm 2017 - Xem tại đây
1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa