Số người truy cập: 1689838
Đang online: 76
[Đăng ngày 06/01/2020]
Thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - Xem tại đây
[Đăng ngày 16/12/2019]
Góp ý quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Xem tại đây
[Đăng ngày 24/06/2019]
Báo cáo kết quả rà soát lại việc chấm điểm cải cách hành chính năm 2018 của Thanh tra tỉnh - Xem tại đây
[Đăng ngày 21/11/2018]
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa - Xem tại đây
[Đăng ngày 19/10/2018]
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐCP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết  thủ tục hành chính - Xem tại đây
[Đăng ngày 01/11/2017]

Báo cáo số 2350/BC-SNV ngày 23/10/2017 của Sở Nội vụ về tổng hợp tình hình, kết quả cải cách hành chính quý III năm 2017 - Xem tại đây

12Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa