Số người truy cập: 1910923
Đang online: 56
[Đăng ngày 05/11/2016]

STT

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan

Trích yếu

Tải về

1

33/2016/QĐ-UBND

31/10/2016

UBND Tỉnh

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quy định về thanh tra lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tải về

2

27/2016/QĐ-UBND

10/10/2016

UBND Tỉnh

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về tính độc lập trong hoạt động của Đoàn thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tải về

3

26/2016/QĐ-UBND

10/10/2016

UBND Tỉnh

Quyết định về việc bãi bỏ quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và khiếu nại, tố cáo

Tải về

4

24/2016/QĐ-UBND

10/10/2016

UBND Tỉnh

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quy định về Quy trình thanh tra chấp hành pháp luật về thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Tải về

5

25/2016/QĐ-UBND

10/10/2016

UBND Tỉnh

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Tải về

1Độ ẩm:
Sức gió: 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Tòa nhà C1-C2. Khu liên cơ 01 Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3822906 - Fax: 0258.3822906 - Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn - Website: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn
Giấy phép số 15/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp.
Chịu trách nhiệm: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa